Välkommen till Teknikdesign ABTEKNIKDESIGN AB är ett konsultföretag vars huvudinriktning är byggbranschen med kunskapsområden i huvudsak inom el- och teletekniska system, transportanläggningar och redovisade specialområden. Företaget startade 1988.
Verksamhetsområde för Teknikdesign är Skandinavien men utför även projekt i andra länder.
Under många år har Teknikdesign fått erkännande från beställare för omfattande tekniskt kunnande och högt engagemang.

INDUSTRIDESIGN
Teknikdesign AB har under en rad år utfört produktdesign som sidoverksamhet men nu har denna verksamhet utökats till ordinarie verksamhet som  startade officiellt 2010 med uppbyggnad av resurser, lokaler, personal med mera. 
Från idé till färdig produkt. 


Våra ingenjörer och industridesigner har stark ambition att bidraga till ett hållbart samhälle. I våra projekt arbetar vi enligt kvalitetledningssystem ISO 9001, miljöledningssystem ISO 14001. 

Vi har även utbildning/certifiering för Bas  P/U.

Teknikdesign har samlat sina verksamheter i nytt företagshus med kontorslokaler samt två designstudios, fotoatelje och tillhörande verkstäder.


Välkommen in på besök!