INDUSTRIDESIGN‎ > ‎

ANVÄNDARSTUDIER

Användarstudier handlar om att ta reda på och utreda hur användarens situation ser ut. Det är grunden för att kunna producera nya, framgångsrika produkter. Denna process innefattar omvärldsanalys, behovs- och funktionsanalyser, intervjuer, med mera.