PROJEKT‎ > ‎

Nordstjernan

OMBYGGNATION AV KONTORS- OCH AFFÄRSHUS, STOCKHOLM
  • Kanalisation
  • Kraft
  • Belysning
  • Teletekniska anläggningar
  • Total ombyggnad dataanläggningar
  • Av-teknik med mera