KONSULT

Teknikdesign AB innehåller till stora delar traditionell elkonsultverksamhet. Vi har mångårig erfarenhet från alla typer av el- och teletekniska system som normalt brukar ingå i byggnader med tillägg av andra typer av tekniska system som redovisas. Se även programutredningar som omfattar totalomfattning av teknik och funktioner. 

Teknikdesign utför även programutredningar för tekniskt komplicerade system med tillhörande lokaler inklusive erforderliga tekniska anläggningar för funktionalitet, ergonomi och klimat. Handlingar kan även utföras på engelska vid behov.


Normal typ av handlingar:
  • Utredningar
  • Programhandlingar
  • Systemhandlingar
  • Förfrågningsunderlag
  • Bygghandlingar
  • Relationshandlingar

Vanliga typer av uppdrag/teknikområden: