KONSULT‎ > ‎

BELYSNINGSDESIGN

Vår erfarenhet omfattar mångårig erfarenhet av belysningsdesign för estetiska behov och arbetsbelysning i alla typer av lokaler/miljöer. Belysningsdesign enligt våra erfarenheter omfattar bl a:


Förslag till belysningssystem för olika typer av projekt som tex butiker, kontor, sjukhus, museer, konsthallar, flygplatser, industrier, konferensutrymmen, skolor, kyrkor, teatrar, arenor för sport och utställningar.


Belysningsförslag omfattar, estetisk och teknisk förslag till belysningsarmaturer redovisat på arkitektritningar. I detta arbete ingår även samordning med arkitekt och andra teknikkonsulter för att skapa ett utförbart samordnat belysningssystem.


 • Kostnadsberäkning
  • Med alla belysningsförslag göres kostnadsberäkningar för armaturval.
 • Formgivning av belysningasarmaturer
  • För ett flertal projekt har vi utfört produktdesign av belysningsarmaturer för speciella bruk, tex ljuskronor och lampetter i kyrkor, speciell estetisk miljöbelysning i olika typer av lokaler och inredningar.
 • Styrsystem för belysningsanläggningar, programstyrsystem, mixerbaserade styrsystem mm.
  • En viktig del av miljöskapande i lokaler är anpassat programmerbart styrsystem. Det kan även gälla miljöer där man kan spara energi med anpassat styrsystem. 
  • Vanliga styrsystem med Dali resp DMX styrning nyttjas.
 • Dataanalyser angående belysningsförslag.
  • Datasystem med erf program nyttjas för design av ljusanläggning speciellt för arbetsbelysning, sporthallar, arenor mm. Frabrikantens data nyttjas för detta.
 • Utbildning i belysningsteknik.
  • Vi kan hålla belysningsutbildning för beställare med speciella behov. Erfarenheter från undervisning på universitetsnivå och kommuner / landsting.


 • Belysningsförslag för arbetsplatser mm utformas i enlighet med AFS regelverk.
 • Belysningsförslag med utgångspunkt för energibesparing.
  • Belysningssystem kan vara en betydande del av energiförbrukning. Genom rätt belysningsanpassning och effektiv styrning erhålles energibesparing. Många lokaler i dag är överbelysta vilken även påverkar rumsklimatet.
  • Vi gör utredningar, uppmätningar och förslag till åtgärder inkl kostnadsberäkningar.
  • Vi har stor erfarenhet från energibesparing via belysningssystem
 • Ljuskällor med LED- teknik.
  •  Belysningsarmaturer med LED-ljuskällor finns i dag i stor omfattning vilket gör att i dom flesta fall kan LED-ljus nyttjas. Beroende på typ av anläggning göres även jämförelse med andra typ av ljuskällor vid belysningsförslag