KONSULT‎ > ‎

ELSANERING

I vår tid är det många funderingar ang alla elektriska och magnetiska växelfält som vi omger oss med.

Vi har stor erfarenhet, 20 år, av elsanering under i bef byggnader och utförande krav i nya anläggningar.

Vi har erfarenhet att sjukskrivna människor har återgått till arbetet en tid efter saneringar. Vi gör erf utredningar och mätningar som underlag för åtgärder, erf projektering och installationskontroll och besiktningar. Vid utförande av dessa anläggningar kan det innebära en galvanisk avskiljning av byggnad från inkommande elnät. Elsanering kan ske i bostäder, kontor och andra arbetsplatser. I samband med sanering kan befintlig elutrustning/apparater måsta åtgärdas eller bytas ut.