KONSULT‎ > ‎

KRAFTANLÄGGNINGAR (230/400 V, 10-20 kv)

 • Kraftanläggningar
  • Vi har mångårig erfarenhet av kraftförsörjningsanläggningar med utredningar, projektering, kontroll och besiktningar för sjukhus och industriområden med flertal egna transformationer med sammanhängande nätverk.
 • Hög- och lågspänningsanläggningar.
  • Vi har mångårig erfarenhet från större kraftanläggningar inom sjukhus och industrier med flertal transformatorstationer med systemspänning 10 / 20kV.
 • Ställverksanläggningar. 
  • Ställverksanläggningarför 10 resp 20kV samt lågspänningställverk för 230/400 V.
 • Övervakningssystem. 
  • Många kraftförsörjningssytem förses med styr-och övervakningssystem i vissa fall tillsammans med reservkraftanläggningar.