KONSULT‎ > ‎

MILJÖTEKNIK

Elsaneringsprojekt där människor har problem med strålning från byggnaders eltekniska system i form av magnetiska och elektriska växelfält. Gäller även övertoner i dessa system.


  • Mätningar, utredningar, kostnadsanalyser 
  • Projektering, beskrivning, ritningar av förfrågningsunderlag
  • Besiktning
  • Projektledning