KONSULT‎ > ‎

RESERVKRAFTSYSTEM

 • Reservkraftsystem. 
  • Vi har en mångårig erfarenhet från olika typer av reservkraftsysten för sjukvårdsanläggningar, lokaler för krigssjukvård, datahallar, industrier, affärskomplex, polisstationer, högriskanläggningar mm. Till dessa anläggningar hör även lokaler, kraftförsörjningssystem samt erf styranläggningar.
 • Utredningar. 
  • Vi utför utredningar uppbyggnad av erf reservkraftsystem integrerade i verksamheter och med samordning med verksamheter och kraftleverantörer. Utredningar kan även omfatta energiåtervinning från aggregatsystem, speciellt anläggningar för beredskapsdrift, sjukvårdsanläggningar i krig med mera. Erfarenheter grunda sig på erf utredningar ang behov, lokaler och teknik samt projektering, kostnadsberäkningar, installationssamordning och besiktningar. 
 • Dieseldrivna reservkraftanläggningar. 
  • Vi har erfarenheter från reservkraftsystem upp till 8 MVA med effektfördelning på flera aggregat. Systemspänning upp till 20kV. 
 • Statiska växelriktare, UPS. 
  • Vi har utfört projektering av statiska växelriktarsystem för 230/400 V med effektnivå upp till 150 kWA. 
 • Mekaniska avbrottsfria reservkraftsystem. 
  • Vi har utfört projektering av mekaniska, dieseldrivna, avbrottsfria reservkraftsystem. Fabrikat av system, Piller AGF
  • Systemspänning 230/400V.
 • Reservkraftsystem med gasturbinmotorer. 
  • Vi har utfört projektering av gasturbindrivna reservkraftsystem för drift i bl a krigstid. Projektering har även omfattat effektiv värmeåtervinning av energi från rökgaser. Systemspänning 20 kVEffektnivåer  7 MVA.
 • Styr- och övervakningsanläggningar. 
  • Till alla större reservkraftanläggningar erf kraftfullt styrsystem för övervakning av maskinutrustning samt effektiv styrning för prioriterad lastpåläggning och samordnad återgång till ordinarie kraft. Vår erfarenhet gäller stora sjukhusområden.